Biorąc pod uwagę ogrom prac oraz wielość obszarów, a także rodzaj i wielkość potrzeb w zakresie choćby modernizacji Zakładów Opieki Zdrowotnej IGMP stoi na stanowisku, że w celu realizowania swojej misji powinna wesprzeć się aktywną pomocą podmiotów współpracujących, które korzystając ze swojej wiedzy i doświadczenia, a także środków mogłyby pomóc placówkom ZOZ, w relatywnie szybki i bezpieczny sposób, zrealizować zadania wynikające z obowiązków nakładanych przez Ustawodawcę oraz postęp technologiczny naszych czasów.

Konsekwentnie podążając tym torem, IGMP opracowała warunki oraz zasady podejmowania współpracy, a także sposób autoryzacji i monitorowania działań podejmowanych przez podmioty współpracujące po to, aby Zakłady Opieki Zdrowotnej mogły bez strachu i z pełnym zaufaniem korzystać z pomocy tych podmiotów bez obawy, że zostaną okpione i źle rozdysponują pozyskane środki finansowe i zostaną przy stanie modernizacji na poziomie gorszym od stanu wyjściowego.

W ten sposób IGMP staje się ”gwarantem i strażnikiem” interesów każdej placówki ZOZ, która zwróci się do niej o pomoc oraz wsparcie. Izba rezerwuje sobie prawo do udzielania certyfikatów oraz sprawdzania rzetelności każdego z Partnerów oraz praktyk prze niego stosowanych w poszczególnych zakładach.

I właśnie z powodu potrzeby asekuracji oraz rzetelnego wsparcia dla ZOZ-ów, IGMP pozwala sobie na rekomendacje wobec swoich Członków zaufanych Partnerów, co do których fachowości oraz poziomu etyki zawodowej nie ma zastrzeżeń.

IGMP serdecznie zaprasza do współpracy wszystkie podmioty, które chcą realizować zadania związane z modernizacją Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz służyć pomocą, wsparciem, wiedzą, doświadczeniem, a przede wszystkim rzetelną pracą oraz fachowością.

Tylko i wyłącznie podmioty, które uzyskają aprobatę w formie Certyfikatu będą mogły korzystać z rekomendacji IGMP przy startowaniu w przetargach oraz zawieraniu kontraktów z placówkami służby zdrowia.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt za pomocą poczty elektronicznej lub/oraz telefonu.

 ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

                                                                                                                                    Zarząd IGMP
*  *  *