IGMP współdziała i uczestniczy w pracach Ministerstwa Zdrowia na wszystkich możliwych szczeblach przedkładając nowe projekty oraz inicjatywy dotyczące poprawy działania w konkretnych obszarach służby zdrowia.

Do chwili obecnej IGMP może się pochwalić kilkoma zainicjowanymi projektami oraz sukcesami w ich przebiciu się na poziom decyzyjny, co skutkowało podjęciem konkretnych uzgodnień ministerialnych.


IGMP ma nadzieje, że MZ będzie w dalszym ciągu zainteresowane braniem pod uwagę wszystkich zgłaszanych przez Izbę inicjatyw oraz projektów i zapewnia ze swej strony, że dołoży wszelkich starań, aby wspomagać Ministerstwo swoimi spostrzeżeniami oraz fachowością dla wspólnego dobra. 

 

 

http://www.mz.gov.pl/ 


*   *   *