IGMP współdziała i uczestniczy w pracach Ministerstwa Zdrowia na wszystkich możliwych szczeblach przedkładając nowe projekty oraz inicjatywy dotyczące poprawy działania w konkretnych obszarach służby zdrowia.

Do chwili obecnej IGMP może się pochwalić kilkoma zainicjowanymi projektami oraz sukcesami w ich przebiciu się na poziom decyzyjny, co skutkowało podjęciem konkretnych uzgodnień ministerialnych.

Ze względu na ogłoszone przez MZ wymogi dotyczące wprowadzenia elektronicznego obiegu dokumentów skutkujące koniecznością modernizacji Zakładów Opieki Zdrowotnej we wszystkich obszarach działalności, IGMP od samego poczatku aktywnie wspiera i organizuje pomoc merytoryczną oraz doradczą związaną z kompleksowym realizowaniem całości procesów składających się na rozwiązanie tej kwestii.

Dodatkowo Izba organizuje konferencje i warsztaty mające na celu zapoznanie personelu działów informatycznych oraz kadry kierowniczej ZOZ-ów z praktycznym podejściem oraz ukierunkowuje i otacza ochroną placówki w postaci zapewnienia dostępu do autoryzowanych specjalistów i doradców z doświadczeniem i kompetencjami.

IGMP ma nadzieje, że MZ będzie w dalszym ciągu zainteresowane braniem pod uwagę wszystkich zgłaszanych przez Izbę inicjatyw oraz projektów i zapewnia ze swej strony, że dołoży wszelkich starań, aby wspomagać Ministerstwo swoimi spostrzeżeniami oraz fachowością dla wspólnego dobra.

http://www.mz.gov.pl/ 


*   *   *