*   *   *

Izba Gospodarcza Medycyna Polska jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej oraz Komitetu Zdrowia przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

Działając wspólnie od lat z KIG, IGMP doświadczyła unikalnego podejścia i zainteresowania ze strony KIG w szczególności sprawami służby zdrowia.

Do chwili obecnej KIG dała sie poznać wyłącznie jako rzetelny partner okazujący wsparcie we wszystkich akcjach oraz inicjatywach prowadzonych przez IGMP służąc poradą, środkami finansowymi, doradztwem oraz pomocą w chwilach oraz przedsięwzięciach trudnych.

KIG  to Partner, na którego wsparcie zawsze można liczyć, a którego doświadczenia nie da się przecenić.

   *   *   *

 

Sprawdź Inicjatywę KIG

 


*   *   *

nn

 


*   *   *

 

Warszawa, 1 września 2013r. 

dd
 KOMITET  ZDROWIA
__________________________________________________________
 

Plan Pracy
Przewodniczący Komitetu:  Waldemar Skawiński

 1)  Udział w projekcie KIGMED.EU „Inkubator innowacyjnych technologii dla e-medycyny” – etap drugi – tworzenie
      klastrów w zakresie telemedycyny.

2)    Udział w pracach Sejmowej i Senackiej Komisji Zdrowia - działania na rzecz:

a)    deregulacji przepisów w ochronie zdrowia

b)    opiniowanie aktów prawnych w ochronie zdrowia

3)  Działania na rzecz włączenia szpitali w regionalne programy inwestycyjne infrastruktu ochrony zdrowia w ramach
     partnerstwa publiczno-prywatnego  - współpraca z samorządam terytorialnymi.

4)  Organizacja konferencji: ”Zarządzanie ryzykiem i efektywne wykorzystanie zasobów szpitala w warunkach
     limitowanego kontraktowania świadczeń medycznych”

5)  Organizacja cyklu lokalnych konferencji na temat zasad tworzenia regionalnych systemów informacji medycznej.

6)  Działania na rzecz utworzenia platformy konsultacyjnej dla szpitalnych systemów informatycznych.

7)  Środki unijne dla medycyny oraz instytucji otoczenia biznesu w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020

8)  Rola dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych w systemie ochrony zdrowia w Polsce

9)  Wdrażania ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia:

          - ocena interoperacyjności  platformy informatycznej  Ministerstwa Zdrowia z systemami informacji medycznej w
             tym:  regionalnymi, szpitalnymi i  specjalistycznymi bazami danych

          -  niezbędne zmiany legislacyjne dla wdrożenia i rozwoju projektów informatycznych Ministerstwa Zdrowia i
             regionalnych systemów informatycznych w ochronie zdrowia

          -  lobbing na rzecz finansowania świadczeń Tele-medycznych ze środków publicznych

10)  Harmonizacja przepisów prawa w ochronie zdrowia z dyrektywami Unii Europejskiej, w tym m.in.:
          - z dyrektywą transgraniczną,
          - ze wspólnotowym programem działań w dziedzinie ochrony zdrowia i  konsumentów


*   *   *