Najistotniejszym warunkiem określającym, jakość procesów zachodzących w placówce służby zdrowia pod względem jakości świadczonych usług, jakości warunków pracy oraz efektywności ekonomicznej, jest poziom sprawności strategicznych systemów, jako narzędzi do zarządzania placówką.

Najważniejszym z nich jest system Telekomunikacyjny z uwzględnieniem elementów składowych jak: urządzenia, sieci, oprogramowanie, procedury oraz stopień wdrożenia personelu.

Ze względu na bezpieczeństwo strategiczne oraz interes pacjentów, istota sprawności systemu telekomunikacyjnego powinna być na pierwszym miejscu listy najważniejszych kwestii, którymi należy się zając jeżeli mówimy o modernizacji oraz bezpieczeństwie i płynności finansowej placówki służby zdrowia.

Należy pamiętać o bardzo ważnej zasadzie, która stanowi, że nie można zbudować telekomunikacyjnego systemu stabilnego, nowoczesnego, rozbudowywalnego, ekonomicznego, bezpiecznego, przyjaznego i kompatybilnego z nowymi technologiami w rysie długofalowym, bez świadomości potrzeb, znajomości kierunków rozwoju technologii, koncepcji modernizacji oraz znajomości specyfiki mechanizmów rynkowych funkcjonujących na danym rynku.

Z tym ostatnim elementem wiążą się bardzo ważne zagadnienia takie jak: warunki sprzedaży, warunki instalacji, warunki wdrożenia, warunki obsługi oraz gwarancji.

Wszystkie powyższe muszą być bardzo skrupulatnie określone zarówno w opracowaniu SIWZ, jak i w umowie (umowach), która będzie zawierana z dostawcą oraz instalatorem (jeżeli to inna firma niż dostawca).

Najczęściej popełnianym błędem przez niemal 99% placówek jest brak przywiązywania należytej wagi do konkretnych zapisów, które w późniejszym czasie rzutują na ekonomikę, sprawność, użyteczność oraz bezpieczeństwo całej placówki - innych systemów współpracujących z systemem telekomunikacyjnym bądź, których elementem składowym jest system telekomunikacyjny.

Dlatego przygotowanie wymagań, parametrów, jak i wybór dostawców usług i rozwiązań oraz warunków formalnych systemu, który chcecie Państwo zainstalować w waszej placówce, powinien spełniać Wasze, a nie dostawcy (producenta) potrzeby i realizować zadania, które Wy określicie. Do tego potrzebna jest wiedza, doświadczenie oraz koncepcja uzgadniana przez osoby zaangażowane w proces modernizacji na Waszym odcinku.

Biorąc pod uwagę aspekt ekonomiczny, to w większości (~90%) placówek systemy telekomunikacyjne są na tyle przestarzałe, że nie należy myśleć o ich unowocześnianiu, ale o wymianie konkretnych najważniejszych elementów na nowe. Jest to tańsze oraz bezpieczniejsze. Niech nikt Państwa nie zwiedzie inaczej.  Tutaj należy pamiętać o jednej ważnej zasadzie: można zbudować nowoczesny i wydajny oraz przyjazny system telekomunikacyjny bez inwestowania ogromnych i przerażających kwot. Jednak nie należy sugerować się przy wyborze dostawcy oraz instalatora wyłącznie parametrem najniższej oferty. Tutaj jak i w wielu innych dziedzinach trzeba pamiętać, że najtańsza oferta jest niestety zawsze najdroższą.

Z powyższego wynika jasno, że modernizacja systemu telekomunikacyjnego to bardzo trudne zadanie i dlatego należy je powierzyć fachowcom.

MOŻECIE MIEĆ NA TO PIENIĄDZE !!!
Bez dwóch zdań.
Trzeba tylko po nie sięgnąć –

My pomożemy

                                                                                                                                      Zarząd IGMP

*   *   *