Najistotniejszym warunkiem określającym, jakość procesów zachodzących w każdej placówce służby zdrowia pod względem jakości świadczonych usług, jakości warunków pracy oraz efektywności ekonomicznej jest poziom sprawności strategicznych systemów, jako narzędzi do zarządzania placówką.

System informatyczny w każdym Zakładzie Opieki Zdrowotnej można przyrównać do układu krwionośnego z sercem w centralnej lokalizacji odpowiedzialnego za sprawne funkcjonowanie wszystkich narządów, a przede wszystkim mózgu.
Takie porównanie nie jest przesadzone ponieważ to właśnie od systemu informatycznego zależy działanie obiegu informacji, funkcjonowanie urządzeń i systemów ostrzegania, zewnętrzna wymiana informacji, funkcjonowanie oprogramowań i systemów transmisji danych oraz dostęp do baz danych i informacji.

Jako narzędzie system informatyczny jest bardzo wydajny oraz przyjazny choć skomplikowany i cechujący się wieloma zależnościami. Jeżeli jest budowany w pewnej konsekwencji oraz w myśl zaplanowanej strategii to staje się użytecznym organizmem pozwalającym na zarządzanie każdym rodzajem placówki dając do dyspozycji najróżniejsze funkcjonalności.Jeżeli zaś nie jest traktowany całościowo w odpowiedni sposób, wtedy nawet znamionowe próby modernizacji nie będą przynosiły pożądanego skutku.

Trzeba sobie zdać sprawę z tego, że system informatyczny składa się z wielu elementów, które współdziałają w oparciu o pewne zasady i niezależnie od intencji i chęci, jeżeli te zasady nie będą spełnione system nie będzie działał.
Mówimy tutaj zarówno o sferze urządzeń, jak i oprogramowania składających się na cały kompletny system.

Budowanie od nowa lub modernizowanie systemu informatycznego jest obarczone odpowiedzialnością i musi się cechować myśleniem długofalowym. Musi być prowadzone w myśl kompleksowego planu zorientowanego na profil placówki oraz plany rozwoju i potrzeby bieżące jak i wymagania formalno prawne. Musi być oparte na rzetelnych i udokumentowanych, gdzie się da, informacjach oraz danych.

Każdy system informatyczny składa się nie tylko z urządzeń, ale przede wszystkim z oprogramowania mającego być użytecznym narzędziem w codziennej pracy placówki i o ile w zakresie urządzeń zarówno szkieletowych, końcówek użytkownika, urządzeń wspierających czy magazynujących oraz peryferyjnych wymagania oraz parametry i spodziewania są określone jasno i nie stanowią większego problemu, o tyle w zakresie oprogramowania sprawa jest bardziej skomplikowana i wymagająca kompetencji innego rodzaju niż w przypadku urządzeń.

Tutaj trzeba się wykazać znajomością diagnozowania potrzeb danej placówki, znajomością rozpatrywania i kwalifikowania danego oprogramowania, trzeba mieć wiedzę i doświadczenie w zakresie formalno – prawnym, w zakresie handlowym, w zakresie wdrożeń oraz kierunków rozwoju i wymagań jakie będą niosły ze sobą najbliższe dekady.W każdym wypadku procesem modernizacji systemu informatycznego powinny się zająć osoby z odpowiednią wiedzą, przygotowaniem i doświadczeniem.

IGMP jest tutaj dla Państwa powodzenia i pomocy oraz asekuracji. Dysponujemy kadrą specjalistów i zawsze możecie się do nas zwrócić z każdym pytaniem. Chętnie pomożemy, doradzimy oraz sprawdzimy jak jest realizowany proces modernizacji w Państwa placówce.

Biorąc pod uwagę aspekt ekonomiczny, to w większości (ponad 70%) placówek systemy informatyczne wymagają modernizacji oraz wymiany sprzętowej. W ponad 90% placówek wymianie powinny podlegać systemy oprogramowania. Albo są na tyle przestarzałe, że nie należy myśleć o ich unowocześnianiu, ale o wymianie albo ich w ogóle nie ma.

Przy modernizacji systemów informatycznych istnieje wiele niebezpieczeństw, na które trzeba zwrócić uwagę. Pod płaszczykiem dobrych intencji czai się niebezpieczeństwo zakupu przez placówkę starego lub okrojonego i drogiego w eksploatacji oprogramowania.
Tutaj należy pamiętać o jednej ważnej zasadzie podobnie jak w przypadku systemu telekomunikacyjnego: można zbudować nowoczesny i wydajny oraz przyjazny system informatyczny bez konieczności inwestowania ogromnych i przerażających kwot. Jednak nie należy sugerować się przy wyborze dostawcy oraz instalatora wyłącznie parametrem najniższej oferty cenowej. Tutaj jak i w wielu innych dziedzinach trzeba pamiętać, że najtańsza oferta jest niestety zawsze najdroższą.

Z powyższego wynika jasno, że modernizacja systemu informatycznego to bardzo trudne zadanie i dlatego należy je powierzyć fachowcom.

MOŻECIE MIEĆ NA TO PIENIĄDZE !!!
Bez dwóch zdań.
Trzeba tylko po nie sięgnąć –

My pomożemy

Więcej szczegółów odnośnie modernizacji systemów informatycznych placówek ZOZ zamieściliśmy w formie prezentacji odpowiadających na Państwa liczne pytania.
Proszę się zalogować jako Członkowie Izby IGMP w celu możliwości zapoznawania się z ich treścią

                                                                                                                                           ZarządIGMP