Chcąc dostosować swój zakład ZOZ do wymogów formalno-funkcjonalnych obowiązujących w dzisiejszym świecie przemian w służbie zdrowia należy koniecznie podnieść sprawność, efektywność oraz zdolność dostosowawczą wszystkich jego najważniejszych elementów odpowiedzialnych za sprawne działanie placówki do poziomu pozwalającego na dowolne konfigurowanie jego parametrów w zależności od charakterystyki prowadzonej działalności oraz potrzeb. Zaawansowanie technologiczne poszczególnych elementów musi być zaplanowane i utrzymywane na takim poziomie, ażeby nie tylko były one nowoczesne w dzisiejszych czasach, ale również dawały możliwość dostosowywania i płynnej kompatybilności z nową technologią w przyszłości.

Modernizacja musi dotyczyć w równym stopniu zaangażowania i dbałości nie tylko jeśli chodzi o urządzenia i sieć strukturalną, ale również:
                                   - oprogramowanie i transmisję danych,
                                   - systemy zabezpieczeń,
                                   - sposoby dostępności pacjentów do usług, informacji i pomocy,
                                   - procedury postępowania
oraz to co jest największym wyzwaniem dla wszystkich zarządzających placówkami, jak i tych tworzących ustawodawstwo w zakresie służby zdrowia w Polsce
                                   - zmiana mentalności w kontekście świadomości oraz identyfikowania się z  efektami
                                     swoich działań postrzeganej oczami pacjentów oraz gremiów opiniotwórczych
.


Wszystkie powyższe stanowią nie tylko o efektywności oraz ekonomicznej satysfakcji. Mają one znacznie dalsze konotacje sięgające w obszary, które tak często są obecnie lekceważone, a które przecież stanowią o jakości funkcjonowania, rachunku ekonomicznym i powinny cechować w najwyższym stopniu działania szczególnie służby zdrowia.
Modernizacja placówki ZOZ zależy od:
                                   - świadomości potrzeb kadry zarządzającej,
                                   - rzetelnej informacji o stanie faktycznym, w którym znajduje się obecnie placówka,
                                   - prawidłowego zidentyfikowania potrzeb,
                                   - rzetelnego i fachowego przygotowania projektu oraz zaplanowania kierunków
                                     działań w rysie długofalowym,

                                   - implementacji i odpowiednio nadzorowanego wdrożenia elementów modernizacji,
                                   - odpowiedniej i rzetelnej konfiguracji wszystkich modułów,
                                   - stworzenia i przestrzegania oraz udoskonalania procedur oraz zasad postępowania,
                                   - polityki jakości oraz w najistotnieszym spinajacym poprzednie zakresie
                                   
- od jakości podpisywanych Umów i Porozumień

Bez odpowiedniego zaplecza finansowego i  zabezpieczenie środków inwestycyjnych trudno mówić o jakimkolwiek procesie modernizacji. Jednak zarówno organy założycielskie, Ministerstwo Zdrowia, programy pomocowe i fundusze Unii Europejskiej są dostępne w zasadzie dla każdej placówki. Problemem w uzyskaniu finansowania okazuje się być nie wielkość inwestycji, ale raczej zdolność-umiejętność sięgnięcia po nie oparta na rzetelnym, zaangażowanym i przemyślany planowaniu.

Aplikowanie o środki inwestycyjne musi być oparte na projekcie 
o
raz rzetelnej weryfikacji stanu faktycznego.

Zarówno projektowanie, nadzór oraz wdrażanie modernizacji w placówce, jak i przygotowywanie oraz aplikowanie o środki inwestycyjne powinno ewidentnie być wykonywane prze osoby lub organizacje posiadające doświadczenie oraz wiedzę merytoryczną.

Brak kompetencji o najwyższym poziomie zmniejsza powodzenie uzyskania środków oraz obarcza ryzykiem sam proces modernizacji.

Bez odpowiedniego nadzoru i fachowości modernizacja musi zakończyć się klęską pociągającą za sobą ciąg nieprzyjemnych decyzji i kosztownych konsekwencji.
Tak więc placówki chcące przeprowadzić modernizacje swoich systemów powinny mieć świadomość, konieczności skorzystania z takich asekuracji, które gwarantują sukces w zgodzie z prawem oraz interesem placówki ku zadowoleniu pacjentów, którym mają służyć.

Również w przypadku zawierania UMÓW, POROZUMIEŃ dotyczących sprzedaży, współpracy, wdrożeń, czy opieki każdy ZOZ może zwrócić się do IGMP o przygotowanie stosownych tekstów oraz uczestnictwo Izby w procesie negocjacji warunków. W takim przypadku IGMP wyznaczy podmiot lub/oraz eksperta, który zgodnie ze swoją wiedzą i doświadczeniem wraz z autoryzacją IGMP zajmie się przeprowadzeniem wszystkich niezbędnych procesów w tym zakresie.

W dalszej części tego działu przedstawiamy narzędzia, mechanizmy oraz kompendium wiedzy, z którego każda placówka może skorzystać przy pomocy i asekuracji Izby Gospodarczej Medycyna Polska.

Zarówno doradztwo, jak i wiedza merytoryczna, które oddajemy Państwu i waszym placówkom do dyspozycji są zorientowane jedynie na pozytywny efekt w postaci asekuracji waszych posunięć. Wszystkie firmy współpracujące z nami mają za zadanie uczciwie wspierać, doradzać oraz rzetelnie świadczyć usługi zarówno jako doradcy, planiści czy instalatorzy i konfiguratorzy systemów w państwa placówkach.


Izba Gospodarcza Medycyna Polska przyjmuje na siebie rolę gwaranta i weryfikatora jakości działań podejmowanych przez firmy i formacje polecane Państwu. Nieustanne monitorowanie i natychmiastowe odpowiednie reagowanie na docierające do nas sygnały są poddawane wnikliwej fachowej analizie zatrudnionych ekspertów oraz odpowiednie kroki są podejmowane. 

IGMP jest miejscem powołanym po to, aby jakość i rzetelność oraz fachowość i terminowość odzyskały swoje odpowiednie znaczenie, a Państwo mogli się zawsze zwrócić z każdą sprawą oraz uzyskać pomoc i wsparcie.

IGMP opiera swoją działalność na rozległej wiedzy i wieloletnim doświadczeniu uzyskanym w różnych strukturach środowiska służby zdrowia w całym spektrum działalności wszystkich typów placówek i stanowisk.

Właśnie to doświadczenie i wiedza stoją u podstaw stworzenia roli jaką na siebie przyjmuje IMGP bo któż lepiej zna problemy, troski i niepokoje oraz trudności jak nie ten kto sam ich doświadcza i na co dzień z nimi ma do czynienia.
Mamy nadzieję, że nasza współpraca będzie długa i owocna.

                  Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią w dalszych zakładkach naszej strony.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt za pomocą poczty komputerowej pod adresem: pytanie@izbamedpol.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu/fax: (22) 831 52 81

 Jesteśmy do Państwa dyspozycji!!!

*   *   *