Efektywna modernizacja Zakładu Opieki Zdrowotnej dotyczy wszystkich jego obszarów odpowiedzialnych za tworzenie i obrót informacją oraz danymi. Polega na takim technologicznym podniesieniu sprawności poszczególnych systemów składowych, które razem z wyszkolonym i kompetentnym personelem da całościowe użyteczne i sprawnie działające narzędzie zdolne współpracować z systemami zewnętrznymi i w łatwy oraz skrupulatny sposób pozwoli na monitorowanie funkcjonowania placówki, a przede wszystkim pozwoli na efektywne rozliczanie świadczeń oraz planowanie i zarządzanie placówką.


Należy pamiętać, że modernizacja musi być obliczona na efekt długofalowy w zakresie kompatybilności oraz współpracy urządzeń i oprogramowania. Powinna być przeprowadzona w taki sposób, ażeby personel placówki odbierał jej efekty, jako pożądane oraz chętnie się posługiwał jej narzędziami.


Nie wolno tutaj zapominać przy tym o najważniejszym – o adresacie, dla którego korzyści tak naprawdę modernizacja jest przeprowadzana. Wszystkie działania i planowanie powinny być podejmowane z myślą o pacjencie, jego korzyściach, ułatwieniach i eliminowaniu barier oraz niedogodności.

Największą przyszłość ma inwestowanie w takie systemy, które wykorzystywać będą zdalne - na odległość - konsultacje, terapie, czy monitorowanie.

W procesie modernizacji wyróżniamy następujące etapy:

Etap I   - wstępny
Etap II  - przygotowawczy
Etap III - realizacyjny
Etap IV - dostosowawczy
Etap V  - eksploatacyjny

Czynności podejmowane w ramach poszczególnych etapów modernizacji powinny być oparte na działaniach zawodowców posiadających odpowiednie kompetencje oraz doświadczenie. Jest to proces skomplikowany i wymagający podejścia do zagadnienia jako do całości. Brak odpowiednich kwalifikacji przy konkretnych działaniach zwiększa ryzyko niepowodzenia oraz powstania problemów finansowych.