Każdy podmiot lub/oraz niezależny ekspert, czy specjalista może podjąć współpracę jako Partner z Izbą Gospodarczą Medycyna Polska.

Podejmując współpracę w swojej dziedzinie, Aplikant musi mieć świadomość, że aby świadczyć swoje usługi na rzecz Zakładów Opieki Zdrowotnej z autoryzacją IGMP musi on spełnić konkretne warunki co do fachowości i doświadczenia, wykazać się odpowiednim podejściem i zaangażowaniem oraz wykazać gotowość do podejmowania działań w oparciu o odpowiednie przesłanki etyki zawodowej.

Aplikant musi mieć świadomość, że na Izbie spoczywa ogromny ciężar odpowiedzialności przed Zakładami Opieki Zdrowotnej co do fachowości, rzetelności oraz podejścia za podmioty, którym udziela autoryzacji i rekomendacji.

Z tego powodu warunki współdziałania pomiędzy Partnerami a IGMP zostały jasno określone, a role, odpowiedzialności i obowiązki ujęte w stosownych dokumentach.

Po podpisaniu dokumentów określających zasady i warunki współdziałania Aplikant staje się PARTNEREM i może rozpocząć realizacje zadań z placówkami służby zdrowia w2 zakresie modernizacji oraz innych działań koniecznych mając do dyspozycji pomoc ze strony Izby oraz Certyfikat będący kredytem zaufania.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt za pomocą poczty komputerowej lub telefonicznie.

*   *   *